อาชีพ ผู้ให้ความรู้ทางการเงิน

 

 


ผู้ให้ความรู้ทางการเงินมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ  ในปี 2558
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำคู่มือและจัดฝึกอบรมผู้ให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเงิน (กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายได้น้อย กลุ่มนักเรียนอาชีวและอุดมศึกษา)


โปรแกรมคำนวณการลงทุนที่เหมาะสม

คำนวณเงินออม

เทคนิคการรณรงค์ให้ความรู้

ผู้ให้ความรู้ทางการเงินต้องมีเทคนิคในการทำความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้างแรงบันดาลใจให้ “เปิดใจ”เรียนรู้
 • ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และสื่อการสอนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 • สอดแทรกความรู้ที่สอนลงไปใน ละคร หนังสั้น หรือชีวิตประจำวัน
 • จูงใจให้ทำตามเป้าหมายด้วยการให้รางวัล
 • เชื่อมโยงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกับสิ่งที่จะให้เรียนรู้

 

การออมเงินสำหรับผู้ให้ความรู้ทางการเงิน

ผู้ให้ความรู้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการออม เพื่อจูงในให้เป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออม พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างให้เห็นว่ายิ่งออมเร็วยิ่งดี

การออม คือ การสละการบริโภคในปัจจุบันเพื่อการบริโภคในอนาคต

“การออม” มักเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดหนึ่ง เช่น เพื่อซื้อทรัพย์สิน เพื่อการลงทุน เพื่อแต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อยามเกษียณ เป็นต้น


 • ตั้งเป้าหมายและมิวินัยการออม

การออมที่ดีต้องมีเป้าหมายชัดเจนทั้งระยะเวลาและจำนวนเงินที่ต้องการใช้ และที่สำคัญคือ “วินัยการออม

 • ออมเงิน 1 ใน 4 ของรายได้

สำหรับบุคคลทั่วไป อาจออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายไ​ด้แต่ละเดือน เพื่อไว้ใช้ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใช้ในสิ่งที่อยากได้หรืออยากทำ

 • เทคนิคการสอนเรื่องการออม

ผู้ให้ความรู้อาจชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการออม เพื่อจูงในให้เป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออม พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างให้เห็นว่ายิ่งออมเร็วยิ่งดี

 • เทคนิคการออม

ผู้ให้ความรู้อาจนำเสนอเทคนิคการออมต่าง ๆ เช่น

การกู้ยืมสำหรับผู้ให้ความรู้ทางการเงิน

ผู้ให้ความรู้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย


“การกู้เงิน คือ การสละการบริโภคในอนาคตเพื่อการบริโภคในปัจจุบัน”

แหล่งเงินกู้สำหรับผู้ให้ความรู้ทางการเงิน

 • ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีเงื่อนไขการกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันออกไป

เทคนิคการสอนเรื่องการกู้ยืม

ในการขอสินเชื่อหรือตัดสินใจซื้อสินทรัพย์ใดๆ ทั้งบ้าน รถยนต์ หรือแม้แต่การจัดงานแต่งงาน และการมีบุตร ล้วนต้องเริ่มจากการวางแผนทั้งสิ้น เนื่องจาก “แผนที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยผู้ให้ความรู้อาจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น

 

การจัดการหนี้สินสำหรับข้าราขการ

ผู้ให้ความรู้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการหนี้สิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย


 • ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน

หนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคหรือหนี้เพื่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพล้วนมาพร้อมกับต้นทุนของมัน คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งยิ่งระยะเวลากู้ยืมนาน ยิ่งเสียดอกเบี้ยมากขึ้น ฉะนั้น เมื่อเรามีเงินจ่ายหนี้ ควรเลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน หรือหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงก็ควรกู้หนี้ใหม่มาชำระหนี้เก่า เพื่อประหยัดดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น
ทั้งนี้ หลักการบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนั้น ต้องแยกประเภทหนี้ดี และหนี้ไม่ดีรู้จักลักษณะสำคัญของหนี้แต่ละแบบตั้งแต่หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสดพร้อมเทคนิคและวิธีการจัดการหนี้ให้ “มีหนี้… แต่มีสุข” ได้

 • แยกประเภทหนี้

หลักการบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนั้น ต้องแยกประเภทหนี้ดี และหนี้ไม่ดีรู้จักลักษณะสำคัญของหนี้แต่ละแบบตั้งแต่หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสดพร้อมเทคนิคและวิธีการจัดการหนี้ให้ “มีหนี้… แต่มีสุข” ได้

 • เทคนิคการสอนเรื่องหนี้สิน

ผู้ให้ความรู้อาจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการหนี้สิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น

การลงทุนสำหรับผู้ให้ความรู้ทางการเงิน

ผู้ให้ความรู้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละประเภท และให้ตระหนักถึงความสำคัญของอัตราเงินเฟ้อ

 • วางแผนการลงทุน

ก่อนเริ่มลงทุน เราควรวางแผนการลงทุน รู้จักสินทรัพย์ทางการเงิน ตลอดจนสิทธิผู้ลงทุน โดยการวางแผนลงทุนนั้นต้องตั้งเป้าหมายการลงทุน ประเมินความเสี่ยงตนเอง และจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 • ลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

การเลือกสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อลงทุนนั้น อาจลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินฝาก ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ฉลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น กองทุนรวม เป็นต้น

 • เทคนิคการสอนเรื่องการลงทุน

ผู้ให้ความรู้อาจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนว่าจะสร้างผลตอบแทนอย่างไร และชี้ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงและอัตราเงินเฟ้อ พร้อมทั้งใช้สื่อการสอนที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเช่น

การคุ้มครองความเสี่ยงและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ให้ความรู้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อรองรับ ป้องกัน หรือถ่ายโอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 

  • ทำไมต้องป้องกันความเสี่ยง
   เหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งสุขภาพหรือชีวิตของเราเอง ที่อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น อนึ่ง เราสามารถลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้อื่นได้ด้วยการทำประกัน

   • ประกันชีวิต

   ประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 4 แบบคือตลอดชีพ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลา และแบบเงินได้ประจำ

   • เทคนิคการสอนเรื่องการคุ้มครองความเสี่ยง

ผู้ให้ความรู้อาจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อรองรับ ป้องกัน หรือถ่ายโอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งใช้สื่อการสอนที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเช่น

 

ภัยการเงินสำหรับผู้ให้ความรู้ทางการเงินมีหลายรูปแบบดังนี้

ภัยการเงินมีหลายรูปแบบ เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์

 • เงินกู้นอกระบบ
  การกู้เงินนอกระบบนั้นคุณจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่จะตามมาทั้งดอกเบี้ยโหดเงินที่เป็นหนี้สูงกว่าที่ได้รับและการทวงหนี้เงินกู้มหาโหด
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม https://www.facebook.com/LADVIMOJ/info
  -ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยhttp://www.damrongdhama.moi.go.th

 

 • แชร์ลูกโซ่
  เป็นภัยการเงินอย่างหนึ่งที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนอกระบบ ปัจจุบันแชร์ลูกโซ่ก็จะแอบแฝงโดยใช้ธุรกิจขายตรงมาบังหน้า โดยแชร์ลูกโซ่ก็มักจะโฆษณากับคุณว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ได้ผลตอบแทนสูง
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.1213.or.th/

 

 • แกงค์คอลเซ็นเตอร์
  มิจฉาชีพเหล่านี้จะมีการสุ่มโทรหาคุณและมีการใช้คำพูดที่ทำให้คุณเกิดความหวาดกลัว ส่วนมากจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกให้คุณไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
  หากคุณตกเป็นเหยื่อแล้วสิ่งที่ต้องทำคือ แจ้งกับสถาบันการเงินให้ระงับการถอนและโอนเงิน ถ้าไม่สามารถระงับได้ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงับธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ สุดท้ายให้แจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) http://www.dsi.go.th/

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การออม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กู้ยืม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง หนี้สิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง รู้จักลงทุน รู้จักใช้สิทธิ์ผู้ลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กองทุนรวม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประกัน ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ถูกโกง
VDO