การกู้ยืม

 

 


   ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อนก่อหนี้ ก่อนกู้ยืมควรคำนึงถึง ความจำเป็น ความสามารถผ่อนชำระ และควรก่อหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ความจำเป็น พิจารณาว่าหนี้ที่เราจะก่อนั้น เพราะความจำเป็นหรือความต้องการ เราควรก่อหนี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น
ความสามารถในการผ่อนชำระ เราควรจะคำนึงถึงว่า จะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ เราต้องสามารถหาเงินมาผ่อนชำระ ควรมีวินัยในการชำระหนี้ และถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราหาเงินมาผ่อนไม่ได้ เช่น ตกงาน จะทำอย่างไร
ควรก่อหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสม นั่นคือยอดหนี้ไม่เกิน 20% ของรายได้ทั้งปี และยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน ไม่รวมหนี้ซื้อบ้าน หากรวมหนี้บ้านแล้วยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน หรือ 35– 40% ของรายได้ต่อเดือน


โปรแกรมคำนวณทางการเงิน

คำนวณเงินเพื่อซื้อบ้าน

ซื้อบ้าน

สำรวจความพร้อมทางด้านการเงินของก่อนการซื้อบ้าน รวมทั้งสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ต้องการขอกู้ซื้อบ้าน


วางแผนซื้อบ้าน สำรวจความพร้อมทางด้านการเงินของก่อน ดังนี้

         1) ตั้งเป้าหมายระยะเวลาที่จะซื้อบ้านและเก็บออมเงิน สำหรับเป็นเงินดาวน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซื้อบ้านซึ่งรวมถึงค่าตกแต่งบ้าน
         2) เลือกซื้อบ้านให้เหมาะสมกับสถานะการเงินตนเอง คำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงหนี้สิน จะทำให้เราทราบความสามารถในการผ่อนชำระของเรา อย่าลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังซื้อบ้าน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นต้น
         3) สัดส่วนหนี้สิน รวมรายจ่ายหนี้สินที่ต้องผ่อนแต่ละเดือน เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนรถ แล้วถ้ามีหนี้ผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นมา เราจะเหลือเงินเท่าไหร่ พอใช้จ่ายอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปสัดส่วนหนี้ที่ต้องผ่อนชำระไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้แต่ละเดือน
         4) เลือกธนาคารที่จะขอสินเชื่อบ้าน โดยเปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อที่ได้รับและดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายจำนวนงวดและเงินที่ต้องผ่อน ค่าธรรมเนียม ค่าประกันอัคคีภัยและประกันชีวิต โปรโมชั่น เป็นต้น

กู้ซื้อบ้าน ต้องรู้อะไรบ้างถ้าต้องการขอกู้ซื้อบ้าน

 • ประเภทของสินเชื่อบ้าน เราจะเลือกสินเชื่อประเภทใดนั้น ขึ้นกับวัตถุประสงค์การขอกู้ เช่น ซื้อบ้านหรือคอนโด ซื้อมือหนึ่งหรือซื้อมือสอง การกู้ยืมเพื่อต่อเติมบ้านเก่า กู้เพื่อนำไปไถ่ถอนจากธนาคารอื่น เป็นต้น
 • วงเงินสินเชื่อและการคิดดอกเบี้ย เราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคารได้จากเว็บไซต์ของธนาคารเอง หรือบางเว็บไซต์ที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ เช่น imoneythailand.com, Poolprop.com
 • รีไฟแนนซ์ การรีไฟแนนซ์นี้เป็นการขอสินเชื่อใหม่มาปิดสินเชื่อเดิม ซึ่งในช่วงปีแรก ๆ ที่เราผ่อนบ้านจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูก แต่หลังจากนั้นดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย MLR การรีไฟแนนซ์จะช่วยให้เราผ่อนชำระน้อยลง แต่การรีไฟแนนซ์จะคุ้มค่าหรือไม่นั้น ควรพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ใหม่ ค่าประกันอัคคีภัย เป็นต้น


    ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อนก่อหนี้ซื้อรถ ก่อนกู้ยืมควรคำนึงถึง ความจำเป็น ความสามารถผ่อนชำระ และควรก่อหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

 โปรแกรมคำนวณทางการเงิน

คำนวณเงินเพื่อซื้อรถ

ซื้อรถ

การวางแผนสำหรับการซื้อรถยนต์ และการทำสินเชื่อรถยนต์หรือการกู้ซื้อรถยนต์


วางแผนซื้อรถยนต์ สำรวจความพร้อมทางด้านการเงินของก่อน ดังนี้

         1) ตั้งเป้าหมายระยะเวลาที่จะซื้อรถ และเก็บออมเงิน สำหรับเป็นเงินดาวน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซื้อร
         2) เลือกซื้อรถให้เหมาะสมกับสถานะการเงินตนเองคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงหนี้สิน จะทำให้เราทราบความสามารถในการผ่อนชำระของเรา
         3) สัดส่วนหนี้สินรวมรายจ่ายหนี้สินที่ต้องผ่อนแต่ละเดือน แล้วถ้ามีหนี้ผ่อนรถเพิ่มขึ้นมา เราจะเหลือเงินเท่าไหร่ พอใช้จ่ายอย่างอื่นหรือไม่ สัดส่วนหนี้ที่ต้องผ่อนชำระไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้แต่ละเดือน
         4) เลือกสถาบันการเงินที่จะกู้ถ้าเป็นรถมือหนึ่งส่วนใหญ่บริษัทรถยนต์จะมีโปรโมชั่นร่วมกับสถาบันการเงินที่ให้ไฟแนนซ์ หรือเต๊นท์ขายรถมือสองจะมีสถาบันการเงินที่เต๊นท์รถใช้บริการอยู่ประจำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรา หรือเราก็จะหาสถาบันการเงินมาจัดไฟแนนซ์รถเองก็ได้ ซึ่งควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วย

กู้ซื้อรถยนต์ ต้องรู้อะไรบ้างถ้าต้องการขอกู้ซื้อรถยนต์

 • เช่าซื้อ*รถยนต หรือ ไฟแนนซ์รถยนต์ ถือเป็นสินเชื่อรถยนต์ที่ทำสัญญาการใช้สินค้า ถ้าไปขอสินเชื่อเช่าซื้อถึงแม้จะได้รถมาใช้ แต่ก็ยังคงไม่ได้กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เมื่อหมดสัญญาเราจึงได้กรรมสิทธิ์
 • การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถ โดยส่วนใหญ่สำหรับการเช่าซื้อรถจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (flat rate)

  ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปีที่ผ่อน)

  จากนั้นจะได้เป็นดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องชำระทั้งหมด และนำดอกเบี้ยนี้ไปรวมกับเงินต้นและหารด้วยงวดที่จะผ่อนชำระ ก็จะได้เงินที่จะชำระในแต่ละงวด

  เงินที่ต้องผ่อนแต่ละงวด    =   ดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายทั้งหมด + เงินต้น
                                       จำนวนงวด

  * เช่าซื้อ จะคล้ายคลึงกับลิสซิ่ง ต่างกันที่เช่าซื้อเมื่อหมดสัญญากรรมสิทธิ์จะเป็นของเรา แต่ลิสซิ่งเมื่อหมดสัญญา เราเลือกได้ว่าต่อสัญญา หรือส่งคืนของ สินทรัพย์ที่นิยมใช้ลีสซิ่ง เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องจักร เป็นต้น

 • ประกันรถยนต์ ผู้รับประกันจะชดใช้ความเสียหายที่ได้เอาประกันภัยไว้ และผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งจะได้รับคุ้มครองต่อทรัพย์สิน หากผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ทางผู้รับประกันภัยก็จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแทนให้ หากผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก ทางผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือซ่อมแซมรถยนต์ให้ ซึ่งประเภทของประกันรถยนต์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยรถภาคบังคับ และการประกันภัยรถภาคสมัครใจ

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กู้ยืม
การประเมินกำลังซื้อบ้านของตัวคุณเอง โดย Top of Living
คำแนะนำการขอสินเชื่อบ้าน โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
อยากมีรถคันใหม่  โดย กสิกรไทย
การเลือกซื้อรถใหม่อย่างชาญฉลาด โดย checkraka.com
อัตราดอกเบี้ยประกันภัย  พรบ. โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
VDO